Skräddarsytt stöd i utbildning

– Målet är att göra oss själva onödiga, säger Josefine Jonasson, utbildare på Iris Hadar, Karlskrona.
Personer med funktionsnedsättning som är arbetssökande kan beviljas ”Individuellt pedagogiskt stöd i utbildning” (IPSU) av Arbetsförmedlingen.

Företaget Iris Hadar har fått i uppdrag att arbeta med tjänsten i hela landet, utom i Skåne där ett annat företag, Anpassa, sköter uppdraget. 

Många som beviljas stödet har ADHD, dyslexi, språkstörning, inlärningssvårigheter eller minnesproblematik.

Josefine Jonasson är utbildare på Iris Hadar i Karlskrona. Hon säger att vilket stöd som ges beror på elevens behov. Eleven börjar alltid med att träffa en specialpedagog för kartläggning av till exempel läshastighet och lässtil.

– Vårt uppdrag är att ge pedagogiskt stöd till dem som går på en utbildning. Vi hjälper till med bland annat studieteknik och att använda kompensatoriska hjälpmedel, säger hon.

Text: Ester Hedberg

Läs om Jennifer som fått IPSU.

Läs mer om Individuellt pedagogiskt stöd i utbildning - IPSU.(Länk till arbetsformedlingen.se)

Artikeln är från Läs & Skriv 3 2020.

Ämnen: