Skåne

Välkommen till vårens sista medlemsmöte

måndagen den 23 maj kl.18.30 på Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2 i Fosie.Anmälan!

Föreläsning i Skåne med Susanna Cederquist 17/5 -16

Inbjudan till föreläsning 17/5 av Susanna Cederquist under rubriken "En bild av dyslexi - Se hela bilden - hitta dina sätt"
Årsmöte 17 april

Distrikt Skånes årsmöte 2016

Inbjudan att närvara vid distrikt Skånes årsmöte söndagen 2016-04-17.Nominera förtroendevalda till distrikt Skåne.

"LÄSK-pärmen"

Läs här om det som föräldrar/lärare behöver veta om läs- och skrivsvårigheter.
Skåneflagga

Inbjudan till Skånes årsmöten 2016

Härmed inbjuds du medlem till Dyslexiförbundets lokala årsmöten i Skåne

Välkommen till årets första arrangemang på Malmö folkhögskola!

Torsdagen den 11/2 kl.18.30 kan du få information om språkstörningar. Läs mer i bilagan!

Sidor