Västerbotten

Årsmöte 2015 Dyslexiförbund FMLS Västerbottens Län

Fredrik Lönneborg tackar Martin Vikner för sin insats och för att han varit var ordförande under årsmötet.
Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå

Skellefteå's Lokaltidning Norran synliggör Dyslexi

Många barn med dyslexi far illa, ”Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd.”
Bild av en kyrka och en båt.

Arrangemang i Västerbottens län

under den Europeiska Dyslexiveckan 2014
Bild på tidningssida

En Fantastisk kvinna!

Linda Granberg, ordförande i Skellefteå, uppmärksammades på Internationella kvinnodagen. Grattis!

Skellefteåföreningen summerar 2013.

I medlemsbrevet som vi skickat ut vid årsskiftet, så summerar vi vår verksamhet under 2013.

Välkommen till Dyslexiförbundet FMLS i Skellefteå

Våren 2012 startade vi lokalföreningen Dyslexiförbundet FMLS i Skellefteå, med upptagningsområde Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner eftersom vi ansåg att det saknades en förening som driver våra medlemmars frågor på lokal nivå.
Ny förening i Skellefteå

Ny förening i Skellefteå

Ny lokalförening i Skellefteå
Anna Sjödin Jonsson

Välkomstmässa på Umeå Universitet 5 september

Dyslexiförbundet FMLS i Västerbotten deltog i Välkomstmässan på Umeå Universitet den 5 september. Mässan var välbesökt och många studenter visade intresse av vårt informations material.
Snöskulptur kvinna

Vad vet du om dyslexi?

Västerbotten län har intervjuat ungdomar om vad dom vet om dyslexi.