Örebro

Studiecirkel i Örebro- Hjälp mitt barn har dyslexi!?

Nästa steg för oss här i Örebro är att dra igång en studiecirkel. Denna cirkel kommer att lägga kraft på att ge råd och stöd till föräldrar som har barn med dyslexi.

Besöket i Pershyttan (bilder)

Intressant besök i hyttan i Pershyttan

Vårens aktiviteter 2017

Här finner du mer information om vårens aktiviteter här i Örebro
Program för dagen

Dyslexidagen i Örebro 8/10

Dyslexidagen Stadsbiblioteket i Örebro Lördag 8 oktober 2016 kl. 11:00 - 14:00 Årets tema "Hitta ditt sätt att läsa!"

Hösten 2016 i Örebro

höstprogrammet för 2016
Affisch över informationen om priset

Nominera till Örebro läns Dyslexipris 2016

Det är första gången som Dyslexiförbundet FMLS Örebro län och ABF gemensamt delar ut Dyslexipriset. Syftet med priset är att främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med Dyslexi, Dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Vi vill visa och lyfta fram de goda exemplen!

Sidor