Kalmar

Här är det!

Kommande seminariedag

En seminariedag om dyslexi och dyskalkyli anordnas 24 september, på Kalmar lasarett i föreläsningssalen Hjärnan

Lyckad medlemsträff i Kalmar

Vi hade Makt i Media, AV-media, Antidiskrimineringsbyrån och Vestibularis på besök.