Styrelsen Eskilstuna

Dyslexiförbundet Eskilstuna

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62     Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Kassör och Vice ordförande
Agnetha Andersen

Sekreterare
Christina Karlsson

Övriga Ledamöter
Eva-Britt Gustafsson
Vi har även en vakant ledamotsplats. Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den under året.

Suppleant
Vakant, 2 stycken, Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta dessa under året

Revisorer
Maj-Louise (Majlo) Nylund
Britt-Marie Lindberg

Revisorssuppleant
Ros-Mari Henriksson

Valberedning
Vakant, Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta dessa under året

Firmatecknare
Agnetha Andersen, Christina Karlsson och Lisbeth Flodman

Föräldra- och Ungdomskontakt
Lisbeth Flodman

Medlemsregisteransvarig samt administratör för vår hemsida och vår Facebooksida
Lisbeth Flodman

Ämnen