Hylte/Laholm

Föreningen är vilande. Är du intresserad av att starta upp en förening i Kalmar? Kontakta oss

 

Verksamhetsplan 2020

Dyslexiförbundet i Hylte och Laholm, Halmstad

Vi i lokalföreningens styrelse har valt att vilandelägga föreningen.

Ordförande har haft många år bakom sig i föreningen och vill därför trappa ner, han vill av säga sig ordförande posten, han hinner inte med.

Det är lika så med kassören vill också trappa ner. Det är svårt att hitta styrelsemedlemmar som vill fortsätta att hålla föreningen i gång.

Föreningen  har försökt att kalla medlemmarna till årsmöte, medlemsmöte och medlemsaktiviteter. Det har inte varit någon  medlem på dessa mötena så föreningen väljer att bli vilande.

Därför har vi i styrelsen valt att vilandelägga föreningen.

Ämnen

Kathe Nylén

Mamma till en dyslektiker

Kathe Nylén från Dyslexiförbundet FMLS Hylte pratar om hur det är att leva med dyslektiker i familjen.
Robin Nylén

Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Robin från Hylte funderar.

Sidor