Intervju skoldatatek

Intervju med Kenneth Jönsson som är pedagog på skoldatatek

Kenneth Jönsson höll en inspirerande information om hur ett skoldatatek ska fungera. Publiken var tyvärr inte så stor men alla var mycket  nöjda med vad han hade att berätta om.

Ännu har verksamheten tyvärr inte kommit igång i Varberg ännu, så nu är det en väsentlig funktion som vi verkligen ser fram mot!