Norrköping: E-medborgarveckan 8-14 oktober

Vill du veta mer om Dyslexi och vilken hjälp det finns. Få tips och information kring läs- skrivproblematik.

Vi finns med bemannat informationsbord på stadsbiblioteket i Norrköping.

 Onsdagen den 10 oktober samt Torsdagen den 11 oktober mellan kl 12.00 -15.00

Talböcker och språkutvecklande verktyg.

Vi visar användbara appar

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon emedborgarveckan_2018_poster_program.pdf