Åhörarkopior...Föreläsning med Hanne Uddling i Eskilstuna den 7 oktober 2012

Språkstörning/dyslexi - likheter och skillnader,kartläggning och pedagogiska åtgärder/insatser

 Språkstörning/dyslexi - likheter och skillnader,
kartläggning och pedagogiska åtgärder/insatser

Föreläsare:Hanne Uddling, Logoped  Skoldatateket Bålsta
om skolans viktigaste uppgift - att hitta lösningar för elever med funktionsnedsättning.

 

Åhörarkopiorna finns här bredvid

Ämnen:

Bifogat material

Office presentation icon hanne_uddling_eskiltuna_7_oktober_2012.ppt