Årsmöte genomfört i Eskilstuna.

Lisbeth samtalar med Maria Forsberg
Lisbeth samtalar med Maria Forsberg
Söndag den 9 mars 2014 genomförde vi ett mycket trevligt årsmöte för verksamhetsåret 2013

Söndagen den 9 mars, hade vi vårt årsmöte.
Som årsmötesordförande satt Maria Forsberg,
vice ordförande i RFF - Rådet För Funktionshindersfrågor i Eskilstuna.

Styrelsen fick enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Vi antog de nya stadgarna som beslutades om vid
Förbundskogressen den 25-26 oktober 2013

Val
Kassör Agnetha och ledamot Maria valdes om på två nya år.
Ordförande Lisbeth samt ledamöterna Yvonne och Solveig har ett år kvar.

Några suppleanter fanns inte att välja.
Årsmötet gav styrelsen uppdraget att under året försöka hitta två personer och mandat att då tillsätta dem.

Inte heller fanns det några valberedare att tillsätta.
Även här fick styrelsen årsmötets uppdrag och mandat.

Verksamhtesplan och budget för 2014 antogs och vi har nu ett mycket spännande år framför oss
Bland annat ska vi:
- Lära oss om läsplattor/ I-pads och Appar
- Givetvis ska vi även i år genomföra Dyslexiveckan
- Arbeta intressepolitiskt och med påverkan
- Och en hel del annat

Som avslutning tackades:
- Årsmötesordföranden och årsmötessekreteraren med varsin tulpanbukett.
- Även vår kanslist fich en tulpanbukett för sitt fantastiska arbete för och hos oss.
- Eva-Britt som hjälpte oss att fixa fikat fick även hon ett tack och tulpanbukett:
- Avgående suppleanten Britt-Marie kommer att tackas vid senare tillfälle.

Årsmötet avslutades sedan med med smörgåstråta, fika och kaka.

Handlingar att läsa här till höger:
- Årsberättelse
- Revisionsberättelse
- Målsättning med verksamhetsplan och budget
- Årsmötesprotokollet kommer så snart det är färdigjusterat
- Lokalföreningens stadgar
 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon df_fmls_e-tuna_stadgar_med_foreskrifter_2014.doc
Microsoft Office document icon df_fmls_e-a_arsberattelse_2013.doc
Microsoft Office document icon df_fmls_e-tuna_revisionsberattelse_v.a._2013.doc
Microsoft Office document icon df_fmls_e-a_malsattning_2014.doc