Från den 1 januari-2016, Distrikt Sörmland, Ändring av kommuner i två lokalföreningar

Från den 1 januari-2016 tillhör Flens Kommun återigen Lokalföreningen Dyslexiförbundet FMLS Mellersta Sörmland

Vid vårat styrelsemöte den 28 november-2015
Beslutades att Flens Kommun från den 1 januari-2016, återigen skall tillhöra
Dyslexiförbundet FMLS Mellersta Sörmland

Detta innebär att:
- Dyslexiförbundet FMLS Mellersta Sörmland nu består av kommunerna
Katrineholm, Vingåker och Flen

- Dyslexiförbundet FMLS Sydöstra Sörmland nu består av kommunerna
Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa

Lokalföreningarna Dyslexiförbundet FMLS Strängnäs och Dyslexiförbundet FMLS Eskilstuna
är oförändrade och består av Strängnäs respektive Eskilstuna Kommun