Extra årsmöte genomfört 13 april, 2013

Dyslexiförbundet FMLS i Mellersta Sörmland nu lagts vilande

Ladda ner bilagor i spalten till höger.

 

Lördag den 13 april 2013, kl. 13.00

Genomfördes ett Extra Årsmöte med nedanstående frågeställning

Hur går vi vidare?

Skall verksamheten i Mellersta samt Sydöstra Sörmland läggas vilande och bara vara kvar via vår länsavdelning i fortsättningen?

Valberedningen behöver få in namn på personer som är beredda att sitta i lokalföreningens styrelse.

 

Mer information kommer

 

Bifogat material

Microsoft Office document icon arsberattelse_2012.doc
Office spreadsheet icon ekonomisk_redovisning_2012.xls
Microsoft Office document icon dagordning_vid_extra_arsmotet_2013.doc
Microsoft Office document icon verksamhetsplan_2013.doc
Microsoft Office document icon df_fmls_mell._sormland_protokoll_arsmotet_2013.doc
Microsoft Office document icon brev_medlemmar_13-03-27.doc