Många möjligheter - läs och skriv med appar!

Sofia Grunérs föreläsning om hur appar kan hjälpa till att komma runt läs- och skrivsvårigheterna finns här som bifogat material. Klicka till höger.
Ämnen:

Bifogat material

PDF icon manga_mojligheter_-_las_och_skriv_med_appar_sofia_gruner_logopedbyran_dynamica.pdf