Stockholms Lokalförening

Ska man behöva ha tur för att få det stöd som man har rätt till i skolan?!

Tre av fyra kommuner i Stockholms län saknar en övergripande handlingsplan.

Cafékväll med logopeden

Vi ville veta mer om hur en dyslexiutredning går till och vad man ska ha den till.

Om Ängkärrskolans pedagogik - en intressant föreläsning

Framgångsstrategier för elever med dyslexi. En föreläsning på ABF i Stockholm. Vi hade tillsammans med FDB bjudit in Ängkärrskolan i Solna och bett dem berätta om sin verksamhet och pedagogik.

Hur kan jag hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Lokalföreningen i Stockholm är ibland ute i skolor och föreläser för lärare och övrig personal i skolan. Vi brukar dela ut ett material med problem och lösningar som de får jobba med på olika sätt.
Kaffebord

Cafékvällar under hösten

Dyslexiförbundet Stockholm bjuder in till tre cafékvällar på ABF, Sveavägen 41. Vi får tillfälle att träffas och prata och utbyta tips och idéer.
Föreningens logga

Matematik - är det svårt?

Matematik – är det svårt? Absolut inte! Säger Doris Lindberg, speciallärare, som föreläste på ABF i Stockholm. Oftast handlar det om fel pedagogik. Doris gav handfasta råd till mattelärare, t.ex.: Börja leka matte tidigt, jobba med saker, använd kroppsmått. Om man misstänker svårigheter med matematiken ska en kartläggning ske så tidigt som möjligt – senast före sportlovet i förskoleklassen.
Ljuslykta

Kunskapens ljus av Viktor Lundqvist.

En dikt skriven, redigerad och uppläst av Viktor Lundqvist. Musik av Francis Thompson.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Flerspråkighet och läs- och skrivsvåri

Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Dyslexiförbundet Stockholm, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn och ABF Stockholm fortsätter sitt samarbete och bjuder in till föreläsningar som lockar fler och fler åhörare. Det har visat sig bra att ha en serie på 4-6 kvällar, marknadsföringen förstärks och många åhörare verkar se det som en kurs och går på alla.

Åhörarkopior från Maria Sundbergs föreläsning "Studieteknik – tips, idéer och strategier".

Åhörarkopior från Maria Sundbergs föreläsning "Studieteknik – tips, idéer och strategier" från den 26 oktober på ABF-Sveavägen, Stockholm.

Stolt företagare och dyslexi Karin Klerfelt

Intervju med Karin Klerfelt

Sidor