Styrelsen Distrikt Stockholm

Här är Stockholmsdistriktets styrelse 2021-2022

Kontakt: stockholms_lan@dyslexi.org

 

Ordförande: Hans Lindblad

Kassör: 

Sekreterare: 

Ledamöter:

 

Ämnen