Sala

Välkommen till Sala!

Postadress:

c/o Camilla Runerås
Varggränd 2B
733 40 Sala

sala@dyslexi.org

Kontaktperson:

Jan Berndtsson
Tel: 070-401 58 20

 

Län

Västmanland