Föreläsning om hur alla barn i klassrummet kan hänga med

Den tidiga läs- och skrivinlärningen där alla hänger med!

Föreläsningen kommer att presentera hur systematisk och målmedveten läs- och skrivundervisning kan se ut i praktiken. Detta för att på bästa sätt garantera att alla barn redan från början hänger med. För lärare och föräldrar

Inger Fridolfsson är fil. mag. i specialpedagogik med många års erfarenhet av elevers läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har forskat och arbetat med lärarutbildning vid Linköpings universitet med fokus på läs- och skrivinlärning.

 

Tisdag den 1 december kl. 18.30  – 20.00

ABF Sveavägen 41, Stockholm

 

Fri entré

 

Ett av flera  samarbeten mellan Dyslexiförbundet FMLS Stockholms län och Stockholm Stad, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn och Svenskaa Dyslexiföreningen

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon abf3tidig_las_och_skrivinlarning_1_dec_-_15.doc